Sản phẩm Phần mềm quản lý tài sản Tải về, dùng thử, dùng thật
Kế toán doanh nghiệp
Kế toán HCSN, dự án
Nhân sự, tiền lương
Quản lý kho, vật tư
Quản lý khách sạn
Quản lý hiện vật bảo tàng
Quản lý tài sản
 Quản lý phòng y tế và sức khỏe người lao động
Sản phẩm khác

ESoft AMS là hệ thống quản lý đầy đủ các thông tin về tài sản, công cụ dụng cụ, phòng ban sử dụng, nguyên giá khấu hao, nâng cấp, sửa chữa, luân chuyển, thanh lý tài sản.

Hệ thống ESoft AMS sẽ trợ giúp một cách hiệu quả quy trình quản lý tài sản từ lúc hình thành, mua mới đến khi ngừng khấu hao, thanh lý

Hệ thống ESoft AMS cung cấp giải pháp online giúp cho những doanh nghiệp lớn có nhiều chi nhánh công ty con, có thể quản lý dữ liệu tập trung thống nhất qua internet

Các nghiệp vụ chính

 • Quản lý mua sắm tài sản, ccdc
 • Quản lý nâng cấp, sửa chữa, luân chuyển, kiểm kê tài sản, ccdc
 • Quản lý giá tri: nguyên giá, khấu hao, thanh lý tài sản
 • Quản lý mã vạch, hình ảnh tài sản, ccdc
 • Sổ sách và báo cáo

Các khách hàng tiêu biểu
 • Công ty kỹ thuật máy bay VACO
 • Công ty than Hà Lầm
 • Công ty than Mạo Khê
 • ...

Thông tin kỹ thuật
 • Công nghệ .NET Framework.
 • Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode
 • Cơ sở dữ liệu MSSQL Server
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Tiếng Việt

Yêu cầu hệ thống:
 • Máy tính CPU tương đương Pentium 4 trở lên
 • RAM tối thiểu 128MB
 • Hệ điều hành Windows

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cho phép khách hàng tải về phần mềm ESoft AMS.

ESoft AMS

Số người truy cập từ 01/06/2006: