Sản phẩm Phần mềm quản lý hiện vật bảo tàng Tải về, dùng thử, dùng thật
Kế toán doanh nghiệp
Kế toán HCSN, dự án
Nhân sự, tiền lương
Quản lý kho, vật tư
Quản lý khách sạn
Quản lý hiện vật bảo tàng
Quản lý tài sản
 Quản lý phòng y tế và sức khỏe người lao động
Sản phẩm khác
ESoftMuseum là hệ thống quản lý đầy đủ các thông tin về hiện vật thể khối, tranh ảnh, băng đĩa video, sách,... của bảo tàng.
 
ESoftMuseum được phát triển dưới sự tư vấn nghiệp vụ của các chuyên gia bảo tàng của Pháp.

Hệ thống ESoft Museum sẽ trợ giúp một cách hiệu quả cho người sưu tầm, cán bộ bảo quản, nhà khoa học, tìm kiếm, đánh giá,... hiện vật

Các nghiệp vụ chính

 • Quản lý thông tin hiện vật: chế tác, sưu tầm, chất liệu, lịch sử
 • Quản lý thống kê, tìm kiếm
 • Quản lý di chuyển, trưng bày, phục chế
 • Quản lý hình ảnh hiện vật
 • Sổ sách và báo cáo

Các khách hàng tiêu biểu
 • Bảo tàng dân tộc học
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng Đăk Lăk
 • ...

Thông tin kỹ thuật
 • Công nghệ .NET Framework.
 • Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode
 • Cơ sở dữ liệu MSSQL Server
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Tiếng Việt

Yêu cầu hệ thống:
 • Máy tính CPU tương đương Pentium 4 trở lên
 • RAM tối thiểu 128MB
 • Hệ điều hành Windows

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cho phép khách hàng tải về phần mềm ESoft Museum.

ESoft Museum

Số người truy cập từ 01/06/2006: