Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi chung

v                 Esoft Financials chạy trên hệ Ä‘iều hành nào?

Esoft Financials có thể chạy trên hệ điều hành Windows 9x hay Windows 2000/XP. Khi chạy trên Windows 2000/XP chương trình hỗ trợ Unicode, còn nếu trên Windows 9x, chương trình chỉ hỗ trợ font theo chuẩn ABC.

Tuy nhiên do dùng chung CSDL nên Esoft Financials nên được triển khai cho cùng loại hệ điều hành trong một đơn vị.

v                 Esoft Financials áp dụng được cho những loại hình doanh nghiệp nào

Esoft Financials là phần mềm có nhiều chức năng, có tính động cao nên có thể áp dụng hầu hết các loại hình doanh nghiệp bao gồm thương mại, sản xuất, dịch vụ,…

Esoft Financials có thể dùng cho đơn vị lớn với 30-50 kế toán, đồng thời có phiên bản nhỏ hơn dùng cho doanh nghiệp chỉ có 1-2 kế toán.

v                 Esoft Financials há»— trợ ngôn ngữ khác nhÆ° thế nào

Esoft Financials có thể hỗ trợ thêm 1 ngôn ngữ thứ 2 bất kỳ ngoài tiếng Việt. Hiện tại đang hỗ trợ tiếng Anh. Nhưng người dùng có thể customize chương trình để hỗ trợ một ngôn ngữ khác.

v                 Esoft Financials há»— trợ nhiều tiền tệ nhÆ° thế nào

Về cơ bản Esoft Financials hỗ trợ song song 3 loại tiền tệ: Tiền tệ hạch toán (ví dụ VNĐ), nguyên tệ phát sinh trên chứng từ (USD,EUR,…) và một loại tiền tệ phụ nữa.

Khi sử dụng loại tiền tệ phụ thứ 3, tất cả các báo cáo sẽ có thể in trên 2 loại tiền tệ: Tiền tệ ht và tiền tệ phụ. Một số báo cáo tùy vào tính chất của nó sẽ in thêm được cả đơn vị tiền tệ phát sinh trên chứng từ.

v                 Esoft Financials chấp nhận bao nhiêu bản ghi dữ liệu

Esoft Financials phụ thuộc vào SQL Server để giới hạn bản ghi dữ liệu. Mà bảng SQL Server có thể hỗ trợ hàng triệu bản ghi. Chỉ phụ thuộc vào khả năng máy chủ của bạn.

v                 Esoft Financials có thể lÆ°u dữ liệu nhiều năm không

Esoft Financials có thể lưu giữ liệu trong nhiều năm không giới hạn bởi chương trình mà giới hạn bởi khả năng xử lý của máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn.

Tuy nhiên bạn có thể tùy chọn thời điểm để cắt dữ liệu sang một bản mới khi cảm thấy hệ thống chạy chậm do có quá nhiều dữ liệu.

Khi đó số dư sẽ được kết chuyển sang dữ liệu mới để tiếp tục.

v                 Tính bảo mật của Esoft Financials

Trong Esoft Financials, bạn có thể phân quyền đến từng chức năng, đến từng loại chứng từ và chi tiết của chứng từ. Ví dụ cùng nhiều người làm kế toán kho, có thể phân quyền cho mỗi người quản lý một số kho.

Khi đó người khác sẽ không thể chỉnh sửa (hoặc xem tùy cách phân quyền) số liệu của người khác.

v                 Tôi nghÄ© là ai đó đã sá»­a 1 chứng từ của mình

Bạn có thể dùng chức năng Nhật ký truy cập để biết chính xác điều này.

v                 Esoft Financials bảo hành trong bao lâu

Bạn sẽ được bảo hành trong 01 năm kể từ khi nghiệm thu chương trình.

Tuỳ theo nhu cầu, bạn có thể ký các hợp đồng bảo trì với Esoft để được hỗ trợ và nâng cấp miễn phí hàng năm.

v                 Khả năng tổng hợp báo cáo các Ä‘Æ¡n vị thành viên

Esoft có khả năng tổng hợp báo cáo các đơn vị thành viên rất đa dạng. Có thể tổng hợp dựa vào mẫu biểu hoặc khai công thức tổng hợp dựa trên chỉ tiêu trên từng biểu.

Có thể làm báo cáo tổng hợp dựa trên các chỉ tiêu khác nhau trên các báo cáo khác nhau của các đơn vị thành viên.

Sử dụng chương trình

v                 Khi khởi Ä‘á»™ng chÆ°Æ¡ng trình, bật màn hình hỏi tên máy chủ.

Kiểm tra lai hệ thống mạng, sau khi kiểm tra xong có thể gõ lại tên máy chủ ở mục Server. Tên và mật khẩu truy cập máy chủ (thông thường là sa và để trống).

v                 Đang cập nhật chứng từ, hệ thống báo không thể cập nhật, trường khóa chính bị trùng

Chạy quản trị dữ liệu, chọn mục kiểm tra các khoá tự động.

v                 Chạy chÆ°Æ¡ng trình, hệ thống báo sai phiên bản

Chương trình cần được nâng cấp theo đúng hướng dẫn từ nhà cung cấp

v                 Khi chạy báo cáo, hệ thống báo phiên bản dùng thá»­

Cần liên hệ với nhà cung cấp để lấy đăng ký. Trước khi liên hệ, cần ghi lại phần Key trong mục Trợ giúp – Đăng ký bản quyền.

v                 Có thể thay đổi tiêu đề cá»™t trên các báo cáo được không?

Bạn có thể thay đổi hầu như tất cả mọi thứ trên báo cáo của Esoft Financials. Dùng các hướng dẫn trong mục 2.7 để thực hiện.

v                 Tôi cần má»™t báo cáo mà Esoft Financials hiện không có:

Esoft Financials cho phép bạn làm một báo cáo mới dựa trên một báo cáo cũ, cũng như làm một báo cáo quản trị hoàn toàn mới bằng cách khai công thức lấy số liệu.

v                 Do sai sót trong khi làm chứng từ, chÆ°Æ¡ng trình không đánh số đúng chứng từ tiếp theo

Bạn có thể vào danh mục chứng từ kế toán để khai lại số chứng từ cuối cùng. Khi đó chương trình sẽ tự động đánh số tiếp cho các chứng từ tiếp theo cùng loại.

v                 Tôi làm má»™t chứng từ rút tiền mặt về quỹ trong chứng từ ngân hàng, tại sao sổ không lên.

Esoft Financials có nguyên tắc khử trùng mà người dùng có thể tự khai báo. Trong trường hợp này, chương trình ưu tiên chứng từ tiền mặt tương ứng trong nguồn số liệu sổ cái. Vì vậy bạn phải chọn nguồn số liệu chưa khử trùng

v                 CÅ©ng câu hỏi trên, tại sao sổ lên 2 lần

Khi chọn nguồn số liệu chưa khử trùng, bạn phải chọn thêm các loại chứng từ mình theo dõi. Nếu không chọn loại chứng từ, chương trình sẽ lấy cả chứng từ ở bên phần tiền mặt đưa sang.

Số người truy cập từ 01/06/2006: