Sản phẩm Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương Tải về, dùng thử, dùng thật
Kế toán doanh nghiệp
Kế toán HCSN, dự án
Nhân sự, tiền lương
Quản lý kho, vật tư
Quản lý khách sạn
Quản lý hiện vật bảo tàng
Quản lý tài sản
 Quản lý phòng y tế và sức khỏe người lao động
Sản phẩm khác

Với mục đích cung cấp một giải pháp tốt nhất phục vụ hiệu qủa trong qúa trình quản lý nguồn nhân lực và tính lương cho nhân viên phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Hệ thống ESoft HRM được viết trên nền công nghệ mới nhất tiên tiến nhất hiện tại nên có nhiều ưu điểm nổi bật:

 • Phù hợp cho tất cả các loại hình, qui mô diện rộng…của khách hàng.

 • Thiết kế động và linh hoạt, có thể thay đổi một cách nhanh chóng theo các yêu cầu đặc thù của các doanh nghiệp.

 • Thiết kế theo hệ thống mở cho phép người dung lựa chọn, khai báo tham số cho phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị, đặc biệt khách hàng có thể thêm bớt và sửa chữa mẫu biểu báo cáo cho phù hợp.

 • Giao diện đẹp, hài hoà, dễ nhìn, dễ sử dụng


Thông số kỹ thuật
 • Công nghệ .NET Framework.
 • Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode
 • Cơ sở dữ liệu MSSQL Server 2000, Access.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Tiếng Việt

Yêu cầu hệ thống:
 • Máy tính CPU tương đương Pentium 4 trở lên
 • RAM tối thiểu 128MB
 • Hệ điều hành Windows 2000/XP
 • Nếu dùng bản DN lớn, cần máy chủ cấu hình phụ thuộc vào số lượng dữ liệu và người dùng có cài SQL 2000 Server.


Tài liệu hướng dẫn

Số người truy cập từ 01/06/2006: