Sản phẩm

Phần mềm quản lý hợp đồng

Phần mềm quản trị chi phí

Kế toán doanh nghiệp
Kế toán HCSN, dự án
Nhân sự, tiền lương
Quản lý kho, vật tư
Quản lý khách sạn
Quản lý viện phí
Sản phẩm khác

 Phần mềm quản lý hợp đồng Esoft HD cho phép người sử dụng cập nhật, theo dõi và quản lý các hợp đồng mua sắm, đầu tư XDCB, sửa chữa trang thiết bị tại đơn vị. Phần mềm ESoft HD giúp đơn vị quản lý tốt hơn các hợp đồng, theo dõi một cách kịp thời và chính xác tình hình thực hiện hợp đồng. Trên cơ sở đó, người sử dụng có thể kết suất ra các loại báo cáo liên quan tới hợp đồng từ chi tiết đến tổng hợp và theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Ngoài ra, Esoft HD còn cho phép bạn tự tạo ra những mẫu hợp đồng cũng như những mẫu báo cáo mới theo những phát sinh mới trong công tác quản lý hợp đồng. Điều đó Esoft HD giúp không bị lỗi thời trước những thay đổi trong công tác quản lý hợp đồng.

Ngoài những tính năng ưu việt của sản phẩm, phần mềm ESoft HD còn có giao diện đẹp, thân thiện, tối ưu trong mọi thao tác và hỗ trợ khách hàng tốt nhất

 Phần mềm quản trị chi phí và kế hoạch sản xuất giúp các công ty sản xuất theo dõi chi tiết chặt chẽ quá trình sản xuất từ việc lập kế hoạch, giao khoán và thực hiện khoán; theo dõi nhu cầu, kế hoạch, thực hiện cấp phát vật tư và quyết toán vật tư cho từng phân xưởng; từ đó xác định chi phí sản xuất , kết quả sản xuất cho từng phân xưởng, từng sản phẩm và theo từng công đoạn sản xuất.

Sử dụng phần mềm ESoft KCP cho phép đơn vị in các báo cáo chi tiết cho từng phân xưởng, tổng hợp toàn công ty theo từng tháng, quý, năm một cách nhanh chóng và chính xác, kịp thời cung cấp thông tin cho lãnh đạo, đơn vị quản lý cấp trên

Số người truy cập từ 01/06/2006: