Sản phẩm Phần mềm quản lý phòng y tế và sức khỏe người lao động Tải về, dùng thử, dùng thật
Kế toán doanh nghiệp
Kế toán HCSN, dự án
Nhân sự, tiền lương
Quản lý kho, vật tư
Quản lý khách sạn
Quản lý hiện vật bảo tàng
Quản lý tài sản
Quản lý phòng y tế và sức khỏe người lao động
Sản phẩm khác
Với mục tiêu cung cấp một giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất cho quá trình quản lý sức khỏe của nguồn nhân lực mỗi đơn vị. ESoft cho ra đời Hệ phần mềm Quản trị phòng y tế và sức khỏe người lao động ESoftHDM

Các nghiệp vụ chính

 • Đảm bảo cung cấp thông tin, đầy đủ, chính xác, nhanh chóng về tình hình sức khỏe người lao động cho cán bộ quản lý
 • Quản lý toàn bộ quy trình nhập xuất thuốc vật tư tiêu hao
 • khám chữa bệnh định kỳ
 • khám chữa bệnh hàng ngày
 • Bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động
 • ...
Các khách hàng tiêu biểu
 • Công ty than Quang Hanh
 • Công ty than Vàng Danh
 • Công ty than Hòn Gai
 • ...

Thông tin kỹ thuật
 • Công nghệ .NET Framework.
 • Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode
 • Cơ sở dữ liệu MSSQL Server
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Tiếng Việt

Yêu cầu hệ thống:
 • Máy tính CPU tương đương Pentium 4 trở lên
 • RAM tối thiểu 128MB
 • Hệ điều hành Windows

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cho phép khách hàng tải về phần mềm ESoft HDM.

ESoft HDM

Số người truy cập từ 01/06/2006: