Sản phẩm Phần mềm quản lý kho, vật tư Tải về, dùng thử, dùng thật
Kế toán doanh nghiệp
Kế toán HCSN, dự án
Nhân sự, tiền lương
Quản lý kho, vật tư
Quản lý khách sạn
Quản lý hiện vật bảo tàng
Quản lý tài sản
 Quản lý phòng y tế và sức khỏe người lao động
Sản phẩm khác

ESoft Inventory là hệ thống quản lý đầy đủ các thông tin về kho, vật tư hàng hoá cũng như các nhiệm vụ nhập kho, xuất kho, chuyển kho nội bộ, tháo dỡ sản vật tư, lắp ghép vật tư, kiểm kê kho vật tư và điều chỉnh vật tư sau khi kiểm kê.

Hệ thống ESoft Inventory sẽ trợ giúp một cách hiệu quả quy trình quản lý kho và vật tư

Hệ thống ESoft Inventory cung cấp giải pháp online giúp cho những doanh nghiệp lớn có các kho ở cách xa công ty chỉ cần có mạng Internet là có thể kết nối với dữ liệu được quản lý tập trung ở máy chủ server tại công ty

Các nghiệp vụ chính

 • Quản lý hợp đồng đơn hàng
 • Quản lý nhập xuất, điều chỉnh kho
 • Quản lý tồn kho, điều chỉnh, kiểm kê
 • Sổ sách và báo cáo

Các khách hàng tiêu biểu
 • Công ty môi trường Quảng Ninh(giải pháp online qua Internet)
 • Công ty than cọc 6
 • Công ty kho vận Hòn Gai (giải pháp online qua Internet)
 • Công ty than Khe Chàm
 • Công ty than Quang Hanh (giải pháp online qua Internet)
 • ...

Thông tin kỹ thuật
 • Công nghệ .NET Framework.
 • Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode
 • Cơ sở dữ liệu MSSQL Server, Access.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Tiếng Việt

Yêu cầu hệ thống:
 • Máy tính CPU tương đương Pentium 4 trở lên
 • RAM tối thiểu 128MB
 • Hệ điều hành Windows
 • Nếu dùng bản DN lớn, cần máy chủ cấu hình phụ thuộc vào số lượng dữ liệu và người dùng có cài SQL Server.


Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cho phép khách hàng tải về phần mềm ESoft Inventory.

ESoft Inventory

Số người truy cập từ 01/06/2006: